Välkommen till Tuna dental

Friska tänder i en välskött mun betyder oerhört mycket för välbefinnandet.

Tandvård för tandvårds rädda,

Det viktigaste för att du ska bli fri från din rädsla är att vi tillsammans kommer överens om hur vi ska gå till väga för att det ska gå bra.

Syftet är att du gradvis ska bli av med din tandvårdsrädsla och sedan kunna gå över till den vanliga tandvården.

Tips till dig som har tandvårdsrädsla:

Berätta för oss innan att du är rädd.

Ring gärna innan och be oss avsätta extra tid.
Be om korta pauser för att andas under behandlingen.
Var noggran med att det inte ska göra ont.
Ta med en vän som stöd.