Behandlingar & Priser

Nyforsgatan 14A, 632 25 Eskilstuna

016-400 11 18

Prislista fr.o.m. 20:e oktober 2011

Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet omfattar alla vuxna som är 20 år och äldre.
Det består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader:
Tandvårdsbidraget är antingen 150 kr eller 300 kr per år, beroende på din ålder. (Tandsvårdsbidraget påförs den 1 juli varje år)
Det fungerar som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och kan användas som delbetalning för din behandling.

  • Är du 30–74 år, till en summa av 150 kr per år.
  • Är du 20–29 år, till en summa av 300 kr per år.
  • Är du +75 år, till en summa av 300 kr per år.

Skyddet mot höga kostnader gäller tandvård som överstiger 3000 kr enligt en referensprislista som regeringen har tagit fram. För belopp på 3 001–15 000 kr kan du få 50 % ersättning. Belopp överstigande 15 000 kr kan ersättas till 85 %.

Läs mer om tandvårdsstödet på www.forsakringskassan.se

Hur betalar man?

Hos oss kan du betala kontant eller med betalkort.

Åtgärdskod Åtgärdsbedömning Ref. pris Vårt pris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
102 Fullständig undersökning och diagnostik 650 kr.
105 Kompletterande eller akut undersökning och, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist 440 kr.

Röntgenåtgärder

121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 kr.
122 Röntgenundersökning, delstatus 350 kr.
123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan 700-800 kr.
161 Salivsekretionsmätning 400 kr.
Sjukdomsförebyggande åtgärder -information och förebyggande

Behandling vid risk för tandsjukdom201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 450-650 kr.
202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd 200 kr.
203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kost rådgivning 450-600 kr.
204 Profylaxskena, per skena 550-600 kr.

Sjukdomsbehandlande åtgärder

301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 400 kr.
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 700 kr.
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar 400-600 kr.
321 Icke-operativ behandling av karies sjukdom 400-500 kr.
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 350 – 600 kr.
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 750 kr.
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, särskilt tidskrävande. 1040 kr.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar Tandblekning 1500 kr. per käke.